AANMELDING

Men kan zich als volgt aanmelden:

  1. Door direct kontact met het AngstCentrum op te nemen via mail of telefoon
  2. Door het invullen van het formulier Aanvraag Behandeling
  3. Doorverwijzing via de huisarts.

Voor een behandeling is een persoonlijk contact noodzakelijk.
Het intakegesprek neemt ongeveer één uur in beslag. Er zal dan uitvoerig op je klachten worden ingegaan. Tevens worden er door de cliënt zelfbeoordelings-schalen ingevuld. Deze hebben een toevoegende waarde om de diagnose helder en scherper te kunnen stellen.

Tijdens de intake krijgt de cliënt alle nodige informatie over het behandelplan, de kosten en het verdere verloop na behandeling. Cliënt heeft ten alle tijd recht op inzage in de correspondentie met de huisarts/psychiater en/of andere doorverwijzer(s).

Er zal, indien gewenst, een verslag van het intakegesprek worden opgemaakt en naar de huisarts (of doorverwijzer) worden toegezonden.
Tevens zal hierin aandacht worden gegeven aan het medicatiebeleid. Uw huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het medicatiebeleid. Het angstcentrum heeft hierin enkel een bemiddelende, soms adviserende rol. Vandaar dat overleg met de huisarts van belang is.

Maakt u gebruik van het formulier Aanvraag Behandeling dan vult u dit formulier on line in en klikt u op verzenden. Er wordt een infopakket en klachtenlijsten via mail toegezonden.

De toegezonden klachtenlijsten kan men uitprinten, thuis invullen en dan voor de eerste afspraak (intake) meenemen.

Na een aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden.
Omdat een persoonlijk contact onontbeerlijk is voor het welslagen van een behandeling, worden geen behandelingen gedaan via e-mail, per telefoon of per briefwisseling. Wel kunnen deze communicatiemiddelen voor adviezen, informatie en/of het opvolgen van de behandeling gebruikt worden.